Case

Rebranding onderzoek voor BNNVARA

Achtergrond onderzoek

BNN en VARA zijn als organisaties in 2014 gefuseerd. De merken BNN en de VARA bleven voor kijkers en luisteraars los van elkaar bestaan. Op 24 augustus (2017) zijn BNN en de VARA voor het Nederlands publiek samengevoegd tot één merk; BNNVARA. Om goed invulling te kunnen geven aan de merkstrategie van BNNVARA was er behoefte aan inzicht hoe medewerkers enerzijds en het Nederlands publiek anderzijds tegen BNN, VARA en de fusie aankijken.

Onze aanpak

Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek ingezet onder medewerkers en het Nederlands publiek. Om een goed beeld te krijgen van het beeld dat medewerkers en externe stakeholders hebben bij BNNVARA, hebben we single interviews uitgevoerd.

Het kwantitatieve onderzoek is gehouden onder de BNNVARA medewerkers en Nederlanders van 13 jaar en ouder. In een online vragenlijst zijn, met behulp van verschillende technieken (o.a. een afgeleide van de implicit association test), de bewuste en onbewuste associaties met het merk achterhaald.

Om bepaalde cijfermatige inzichten beter te kunnen duiden zijn er groepsdiscussies georganiseerd met kijkers/luisteraars.

Resultaten en impact

Ondanks de beleving van twee op zichzelf staande merken bleek dat zowel medewerkers als het Nederlandse publiek een aantal gemene delers zagen voor BNNVARA. Zo werden termen als maatschappelijk betrokken, lef en vernieuwend gekoppeld aan het merk. Dit was voor BNNVARA een mooie basis om het nieuwe merk te introduceren.

In twee interactieve workshopsessies met de directie en andere betrokkenen zijn voor zowel het interne als het externe communicatieplan de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd.

“Ik was erg te spreken over de informele, open en eerlijke samenwerking. De enthousiaste en flexibele houding (bij een strakke planning) heeft zeker bijgedragen aan het onderzoek.”

Janet Slabbekoorn, Senior Marketing Analist, BNNVARA

FacebookTwitterLinkedIn